Політика конфеденційності

Політика конфеденційності
Загальні положення
Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів сайту https://zroblyu.com і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») Користувачів Сайту.

Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністратором Порталу), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Користувача надається ним за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні власного Профілю на Порталі, при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації https://zroblyu.com (надалі –Адміністрація Сайту/Порталу).

Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Адміністрацією Сайту/Порталу.

Розпорядником Даних є Адміністрація Сайту/Порталу.
Користувач, здійснивши реєстрацію на Порталі, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту Https://zroblyu.com та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку «зареєструватися» через форму сайту (галочка), висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає Адміністрація Сайту/Порталу а також третім особам, які надають послуги Адміністрація Сайту/Порталу, зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, доставку, дозвіл на обробку власних персональних даних.
Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Адміністрації Сайту/Порталу , або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 даної Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
Користувач не має право використовувати сайт https://zroblyu.com, якщо він не погоджується з умовами даної Політики.
Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Адміністрація Сайту/Порталу не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

Які Дані можуть збиратися
Адміністрація Сайту/Порталу може збирати наступні Дані:
- ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, адреса фактичного проживання, місце реєстрації, стать, сімейний стан, серія та номер паспорту, фотографія, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача;
- інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, логін та пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Порталу, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки Порталу;
- інформація, яку Користувачі надають Адміністрації Сайту/Порталу при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Порталі та/або укладаючи договори про надання додаткових послуг на Порталі;
- інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами Порталу в тому числі для здійснення і підтвердження замовлень між Замовниками та Виконавцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;
- дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про мобільні Дані Користувачів (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Порталом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
- дані, отримані в результаті проведення Адміністрацією Сайту/Порталу та/або третіми уповноваженими Адміністрацією Сайту/Порталу особи різних опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Адміністрацією Сайту/Порталу в результаті проведення маркетингової діяльності;
- інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення.
Адміністрація Сайту/Порталу також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:
файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);
пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Порталу, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

Використання і цілі обробки Даних
Адміністрація Сайту/Порталу використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:
- здійснення покладених на Адміністрацію Сайту/Порталу функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
- для реєстрації, ідентифікації клієнта як Користувача Порталу, за для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, введення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм захисту Користувачів, відправки розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин Https://zroblyu.com, за для покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Порталі, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами даної Політики.
Адміністрація Сайту/Порталу не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.
Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.
Умови надання доступу до Даних
Розкриття Даних відбувається при розміщенні Виконавцем Оголошення, розміщенні Виконавцем пропозиції на адресу Замовника, розміщенні Завдання Замовником, акцепту пропозиції Виконавця Замовником Завдання або програмою Сайту автоматично на сайті Https://zroblyu.com, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та завдання.
В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Порталу та підвищення іміджу Порталу, Адміністрація Сайту/Порталу може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка являється комерційною таємницею.
На Порталі містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.

Адміністрація Сайту/Порталу здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:
- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;
- в тому випадку, якщо на думку Адміністрації Сайту/Порталу, Користувач порушує умови даної Політики та/або інших договорів та угод укладених між Адміністрацією Сайту/Порталу та Користувачем.
Адміністрація Сайту/Порталу залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Порталі; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Адміністрацією Сайту/Порталу неправомірних дій Користувачів Порталу та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.
Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду
Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, відправивши повідомлення на електронну адресу: zroblyu@gmail.com.
Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, окрім випадків, коли підставою обробки Даних є необхідність захисту законних інтересів Адміністрація Сайту/Порталу з метою захисту від шахрайських дій та/або дій, що можуть завдати шкоди Порталу, Адміністрації Сайту/Порталу та іншим користувачам Порталу, а також якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із діючим законодавством України.
Функціонування деяких можливостей Https://zroblyu.com, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути призупинена з моменту зміни/видалення Даних.
Адміністрація Сайту/Порталу здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці на протязі всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Порталом.

Захист Даних
Адміністрація Сайту/Порталу, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
Адміністрація Сайту/Порталу на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

Додаткові умови
Адміністрація Сайту/Порталу залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://zroblyu.com/admin/page/4. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Порталом.
Адміністрація Сайту/Порталу не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
У випадку, якщо які-небуть положення цієї Політики, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впиває на інші положення даної Політки, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не зазначено інше.

Підпишіться на наш Telegram-канал,
щоб слідкувати за новими замовленнями

Telegram-канал Зроблю!

Поділитися

Поділитися:

Відправити на сторінку:

Відправити посилання
на цю сторінку

Сервіс пошуку виконавців для робіт в промисловості